کلیدواژه‌ها : حل مسئله؛ ابعاد مختلف مسئله؛ رویکرد سیستمی؛ تفکر سیستمی

خبرنگاری می‌گوید: به ملاقات ژان کوکتو رفتم. خانه او در حقیقت کوهی از خرت و پرت، قاب عکس، نقاشی‌های هنرمندان مشهور و کتاب بود.


کوکتو همه چیز را نگه می‌داشت و علاقه زیادی به هر یک از آن اشیاء داشت.

وسط مصاحبه توانستم از او بپرسم: "اگر این خانه همین الان آتش بگیرد و فقط بتوانید یک چیز با خودتان ببرید کدام یک از این چیزها را انتخاب می‌کنید؟"

 کوکتو جواب داد: "آتش را انتخاب می‌کنم"