بهترین خیاط

در کوچه‌ای چهار خیاط مغازه داشتند. همیشه با هم بحث می‌کردند. یک روز، اولین خیاط یک تابلو بالای مغازه‌اش نصب کرد. روی تابلو نوشته شده بود: «بهترین خیاط شهر»

دومین خیاط روی تابلوی بالای سردر مغازه‌اش نوشت: «بهترین خیاط کشور»

سومین خیاط نوشت: «بهترین خیاط دنیا»

چهارمین خیاط وقتی با این واقعه مواجه شد روی یک برگه کوچک با یک خط کوچک نوشت: «بهترین خیاط این کوچه»

 

شرح حکایت

هر فردی در هر موقعیتی و در هر سازمانی می بایست روی کار و قابلیت های خود تمرکز و ضمن بکارگیری صداقت و ذوق و خلاقیت از بلند پروازیهای کاذب خودداری کند در آن صورت می تواند فردی اثر بخش باشد.

اگر فردی نتواند در کار خود و در سازمان خود ( و در کوچه خود ) بهترین باشد یقینا در هیچ کجای دیگر نیز بهترین نخواهد بود.

راهکار مدیریت

/ 1 نظر / 37 بازدید
سلام

سلام خواننده خاموش شما هستم از مطالب شما و سلیقه تان در گزینش مطالب لذت میبرم و در محیط کارم استفاده میکنم