سکه پیروزی

بعد سکه را به بالا پرتاب کرد.

سربازان همه به دقّت به سکه نگاه کردند تا به زمین رسید.

سکه به سمت رو افتاده بود.

سربازان نیروی فوق‏العاده‏ ای گرفتند و با قردت به دشمن حمله کردند و پیروز شدند.

پس از پایان نبرد، معاون فرمانده نزد او آمد و گفت: «قربان، شما واقعاً می‏خواستید سرنوشت جنگ را به یک سکه واگذار کنید؟»

فرمانده با خونسردی گفت: «بله و سکه را به او نشان داد

هر دو طرف سکه رو بود

 در زمانهای تصمیم گیری است که سرنوشت ما رقم زده می شود.

((آنتونی رابینز))  

 تصمیم گیری بزرگترین و مهمترین وظیفه بک مدیر است

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
احمدی

بسیار لذت بردم.