دو قطره آب

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ به مراتب سر سخت تر و در رسیدن به هدف خود لجوجتر و مصممتر است

سنگ ، پشت اولین مانع جدی می ایستد

اما آب راه خود را به سمت دریا می یابد

در زندگی معنای واقعی سرسختی ، استواری و مصمم بودن را در دل نرمی و گذشت باید جستجو کرد

گاهی لازم است کوتاه بیایی

گاهی نمیتوان بخشید و گذشت

اما می توان چشمان را بست و عبور کرد

گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری

گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی

ولی با آگاهی و شناخت و آنگاه بخشیدن را خواهی آموخت

اگر می‌توانید بین حق به جانب بودن و مهربانی، یکی را برگزینید، مهربانی را برگزینید.  

                                                                دکتر وین دایر

/ 2 نظر / 9 بازدید
سروش

آموزنده و دلنشین بود

مینا

وای چه قدر قشنگ بود!!!!!!!!!!!!!!!!! ممنونم!