آن چه نجاتت می‌دهد

کوکتو همه چیز را نگه می‌داشت و علاقه زیادی به هر یک از آن اشیاء داشت.

وسط مصاحبه توانستم از او بپرسم: "اگر این خانه همین الان آتش بگیرد و فقط بتوانید یک چیز با خودتان ببرید کدام یک از این چیزها را انتخاب می‌کنید؟"

 کوکتو جواب داد: "آتش را انتخاب می‌کنم"

 

/ 0 نظر / 7 بازدید